Monthly Archives: July 2022

ภาพรวมของ Polypropylene cutting board

บริษัทผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าเป็นพันๆ หน่วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์ สมมติว่าถ้าจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรถยนต์คันใดคันหนึ่ง หน่วยทั้งหมดจะมีขนาดเท่ากันทุกประการอย่างไร ไม่มากหรือน้อยกว่าหนึ่งมิลลิเมตร จากความต้องการนี้ Polypropylene cutting board จึงถือกำเนิดขึ้น เครื่องจักรเหล่านี้สามารถผลิตเครื่องได้หลายพันเครื่องด้วยความแม่นยำสูง ขนาดที่แน่นอน น้ำหนัก และจากทุกด้าน อุตสาหกรรมที่ต้องสร้างโคลนของผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องตั้งค่า Polypropylene cutting board ในหน่วยอุตสาหกรรมของตน Polypropylene cutting board สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณ ด้วยการจัดการงานหลายอย่างที่คุณต้องการบุคลากรจำนวนหนึ่ง เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในเครื่องจักร CNC โดยปกติขนาดของโต๊ะตัดใน Polypropylene cutting board ได้ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก และแก้ว หากขนาดโต๊ะสั้นลง ผู้ควบคุมเครื่องจักรมักจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อปรับมุมของแผ่นงาน ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังจะพิจารณาเครื่อง CNC อย่าลืมตรวจสอบขนาดโต๊ะด้วย หากคุณแน่ใจว่าคุณจะมีผ้าปูที่นอนขนาดเล็กสำหรับวางบนโต๊ะตัด Polypropylene cutting board … Continue reading

Posted in สินค้า | Comments Off on ภาพรวมของ Polypropylene cutting board

เราจะทำอย่างไรกับลังพลาสติกที่ใช้แล้ว

ด้วยเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน การใช้ลังพลาสติกจึงเป็นที่นิยมเนื่องจากสะดวกและทนทาน ในท้ายที่สุด ผู้บริโภคมักจะจบลงด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังจากใช้เนื้อหาของตน นอกจากนี้ ในความพยายามที่จะลดมลภาวะที่เกิดจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วจำนวนหลายล้านตันถูกทิ้งลงในหลุมฝังกลบและเผาเป็นเถ้าถ่าน ขณะนี้บริษัทต่างๆ ได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ลังพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลังพลาสติกองค์กรนักสิ่งแวดล้อมยืนยันว่า วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพยังคงดีที่สุดสำหรับแผ่นดินแม่ เรามีผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งได้ง่ายและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ กล่องกระดาษแข็งยังคงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และแตกต่างจากพลาสติกที่อยู่กับเราตลอดไป ผลิตภัณฑ์กระดาษถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย ลังพลาสติกเราจะไม่มีวันลืมความจริงที่ว่าวัสดุทั้งสองเป็นสารก่อมลพิษเมื่อคุณตัดสินใจทิ้ง วัสดุกระดาษมีข้อจำกัดในการใช้งานซ้ำ ลังพลาสติกเราต้องคืนกลับดิน และพวกมันจะรวมกันเป็นตันของขยะที่ทุกคนในโลกนี้สร้างขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะรีไซเคิลหลายครั้ง เราก็จะปล่อยให้ไปในที่สุด ในทางกลับกัน ลังพลาสติกสามารถอยู่ได้นานกว่ากล่องเหล่านั้นถึงสิบเท่า เราไม่ควรมองข้ามความจริงที่ว่าวัสดุกระดาษมาจากไม้ ดังนั้นการใช้วัสดุเหล่านี้จึ งนำไปสู่การทำลายป่าของเราต่อไป แล้วเราจะทำอย่างไรกับกล่องพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านี้ เราจะป้องกันมิให้ถูกโยนลงพื้นที่ขยะและกลายเป็นสิ่งโสโครกและมลพิษได้อย่างไร? ใช้ซ้ำ; เราสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไป มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้จากลังพลาสติก ไม่ว่าจะเพื่อการตกแต่ง หรือวัตถุประสงค์อื่นใดเพื่อให้สะดวกสำหรับเรา บางบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อกล่องพลาสติกใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ปัญหาอยู่ที่การนำวัสดุที่เราบริโภคไปใช้ซ้ำ ในกรณีส่วนใหญ่ การนำกลับมาใช้ใหม่จะดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการรีไซเคิล เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของวัสดุสังเคราะห์เช่นพลาสติกเพื่อครองตลาดอย่างต่อเนื่อง พลาสติกอยู่ที่นี่และพวกมันจะต้องคงอยู่ตลอดไป สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือการใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีขอบเขตหากเป็นไปได้ เพื่อลดภาระและเมื่อเสร็จแล้ว กำจัดวัสดุอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในหลายอุตสาหกรรม อนาคตกำลังมองหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุรีไซเคิล ตั้งแต่กล่องและลังพลาสติก ราคาถูกไปจนถึงส่วนประกอบพลาสติกสำหรับรถยนต์ อนาคตกำลังก่อตัวขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับกฎแห่งพลังงานหมุนเวียน ไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายประเทศได้นำรูปแบบการผลิตนี้มาใช้ หลายบริษัทยอมรับแนวโน้มนี้โดยใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted in สินค้า | Comments Off on เราจะทำอย่างไรกับลังพลาสติกที่ใช้แล้ว