Monthly Archives: August 2015

เทคนิคการเลือกซื้อรถให้เหมาะกับตัวเอง

การเลือกซื้อรถในงานโชว์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ไปเดินในงานจะมีเพียงส่วนน้อยที่ตัดสินใจในการซื้อรถ แต่ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยาก มาดู 5 วิธีในการช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อรถที่ถูกใจได้แบบไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง

Posted in ครบเครื่องเรื่องรถ | Comments Off on เทคนิคการเลือกซื้อรถให้เหมาะกับตัวเอง